திங்கள், 25 மார்ச், 2013

உடலையும் உயிரையுஞ் சேர்த்து - நல்ல 
விண்ணையும் பூமி மண்ணையுஞ் சேர்த்து
அருள் மறை திருக் குர் ஆணில் 
அற்புதவசனங்களை இறக்கி வைத்தான் இறைவன் ...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக