புதன், 26 ஜூன், 2013தமிழிடம் உருவம் உண்டாம் 

தமிழிடம் ஓசை உண்டாம் 

தமிழிடம் வளங்கள் உண்டாம் 

தமிழிடம் வரலாறு உண்டாம் 

தமிழிடம் வீரம் உண்டாம் 

தமிழிடம் காதல் உண்டாம்

தமிழிடம் பாடல் உண்டாம்

தமிழிடம் கவிதாயினிகளும் உண்டே !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக