புதன், 26 ஜூன், 2013
தமிழினைத் தாயம் என்பார் 

தமிழினை அமுதாம் என்பார் 

தமிழினை விழியாம் என்பார் 

தமிழினை உயிராம் என்பார் 

தமிழினை பழசாம் என்பார் 

தமிழினைப் புதிதாம் என்பார்

தமிழினை இனிதாம் என்பார்

தமிழினை எளி தென்பாரே


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக