சனி, 28 பிப்ரவரி, 2015


முன்னேற்றப் படியை மூடிவிடும் பகை
விளையாடும் விதியை விலக்கிடத் துடிக்கும்
அறிவை ! அதையும் அழகாய் காட்டும்
கல்வியை போதிக்கும்குரு சுடர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக