வெள்ளி, 18 மே, 2012

அதிசய கடியாரம்

ஆனந்த கடியாரம்

இறைவன் படைத்த கடியாரம்

இன்பமாய் ஓடும் கடியாரம்ஓடிடலா மது பல்லாண்டு

நின்றிடலாமது மறு கணமேஅன்று வரை காத்திராதே

இன்றே செய்

நன்றே செய்

இன் சொல் பகிர்ந்திடு

வன் சொல் தவிர்த்திடு

வாழ்ந்திடலாம் இன்பமாய் நீ

ஓடிடும் வரை அக் கடியாரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக