வெள்ளி, 13 ஜூலை, 2012

மனதில் சந்தோஷம் வேண்டுமென்றால்
இதயத்தில் அன்பை வளர்தது விடு ...,
ஆனால்,
சந்தோஷமே வாழ்க்கையாக வேண்டுமென்றால்
நட்பை நேசித்துப் பார் ...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக