வெள்ளி, 13 ஜூலை, 2012

பசியின் கொடுமையால்
தாய்மடிதேடி விம்மி விம்மி
ஏக்கத்துடன் துடித்து பதறி அழும்

குழந்தையைப் போல

என் மனம்-

ஆறுதலை தேடி விம்மி விம்மி அழுது துடிக்கின்றது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக