செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2015

மிதித்து புதைக்காதீர்கள் !மனித நேயத்தை மிதித்துப்புதைக்காதீர்கள்
உயிருக்கு உத்தரவாதம்- 
போடாதீர்கள் !
பொறுமையைக் கண்டு
பொறாமைப் படாதீர்கள்
முன்னேற்றத்தைக் கண்டு
தடைவிதிக்க முயலாதீர்கள்
சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றால் போல
நடிக்க துணிந்து விடாதீர்கள்
பழகிய உள்ளங்களை
பழி வாங்கிடாதீர்கள்
தூய இதயங்களை
துயரினில் தள்ளி விடாதீர்கள்
உங்களை பற்றி நீங்களே
சிந்தித்துப் பாருங்கள் !
நல்லமனிதரைக் கண்டால்
தூற்றிப் பேசாதீர்கள்
வளரும் உள்ளங்களை
குழி தோண்டிப் புதைக்காதீர்கள்
அடுத்தவன் சோற்றில்
விஷத்தை கலக்காதீர்கள்
தன புராணம் பாடிப்பாடி
அடுத்தவனை தாழ்த்தி
தான் உயரப் பார்க்காதீர்கள் !
வெளிப் பார்வையில்நல்லவராய் நடிக்காதீர்கள்
உள்ளத்து உணர்வுகளில் தந்திரமாய் நடக்காதீர்கள்
மனிதனை மதித்து நடவுங்கள்
மாறாஅன்பினை பெற்று வாழுங்கள் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக