செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2015


மனதிலே வெண்மை மலரினும் மென்மை
கனவில் வருகின்ற் பெண்மை - எனதுயிர்த்
தோழியாய் வந்தாள் துயரம் அகற்றினாள்
வாழிய க்ன்னியின் வாய்....!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக