சனி, 2 ஜூன், 2012

உன்
இனிய நினைவுகள்
என் பூந்தோ ட்டத்தில்
இப் பூக்களாய்
செழிக்கின்றன...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக