வெள்ளி, 5 ஏப்ரல், 2013புழுதில் புரழும் 
வாழ்க்கையென்று 
நினைத்து விடாதே 

மண்ணில் பிறந்தே 
மனித வாழ்வு 
என்று நினைத்துக் கொள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக