வெள்ளி, 5 ஏப்ரல், 2013

நான் 
பிறந்த மண்ணில் 
எப்போது சுந்ததிரமாய் 
வாழ்வேன் -
நிம்மதியாய் மூச்சு விடுவேன் ..?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக