வெள்ளி, 5 ஏப்ரல், 2013

ஒரு தாயின் பிறப்பு வலியின் மகிழ்ச்சியாய் 
எனக்குள் நுழைவதற்கு நீ

இருடலின் ஓருயிராய்
உட்புலன் உற்று 
கட்புலன் உணர்ந்து 
இயம்பும் உறவு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக