புதன், 28 மார்ச், 2012

தாய் யின்றேல் குழந்தை யின்றே
சொல்லின் றாகின் கவிதை யு மின்றே
அன்பில் லிருந்து நட்பைப் பெறுவது போல்
உள்ளத் தினின்றும் எழும் பாசம் ...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக