திங்கள், 23 ஏப்ரல், 2012

தாகத்திற்கு கிடைத்த தண்ணீரைப் போல
நீ என் நாவிற்கு கிடைத்தாய்

என்னை புரியாத புதிரென்று சொல்கிறாய்!

பிறகு ஏன்
உன் நினைவுகளில் நான் ...!

1 கருத்து: