ஞாயிறு, 13 ஜூலை, 2014

கடந்த காலங்கள்


மூச்சுக் காற்றில் 
சுவாசமாய் போய் விட்ட 
என் -
கடந்த காலங்கள் 
இன்றும் ...
என்றும் 
எப்போதும் 
இளமையானவை
பசுமையானவை 
இனிமையானவை 
மறக்கமுடியாதவை !

மரச்செடியினுள்ளே 
மொட்டாகி விட்ட என் 
வயதுப் பூக்கள் நாட்பத்தி நான்காவது 
இதழ்களை விரித்தபடி 
நாட்பத்தைந்தில் 
பழமாகின்றது
இந்த -
கோடை காலத்துப் பழங்களைப் போல 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக