ஞாயிறு, 13 ஜூலை, 2014

காலத்தின் கோலம் !பிறப்பு -இறப்பு
ஒருமுறை
ஓராயிரம் போராட்டங்கள்…!
காலத்திடம்
வயதினை ஒப்படைத்துக்
பழுத்துச் செல்கின்றன முடிகள் ..!
ஒவ்வொரு வெள்ளை முடிகளுக்குள்ளும் நகர்கின்றது
நிகழ் காலத்தின் ஆயுள்
சொந்தமாக்கிக்  கொண்டோம்
வாழ்வு
மின்னலாய் மறைகின்றது ..1
காலத்தின் கோலம் !
அவரவர் வயசு அடிப்படையில்
அவரவர் வாழ்வின் மறைவு ..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக