செவ்வாய், 22 ஜூலை, 2014


குழந்தைகளின் உடம்பில்
இஸ்ரேலியர்களின் தாக்குதல்
உயிர் பலிகள்

ஆயிரம் ஆயிரம் இதயங்கள்
மன்ம்வருந்தியழுது பிராத்தனை
யா அல்லாஹ் .

குண்டுகள் துளைக்க
அப்பாவிகள் உடம்பு 
காஸாவில் .

உயிர் மரணித்து கிடக்கின்றது
பெருநாள் ஆடை என்பதில்
கபன் பிடவை மணக்கின்றது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக