ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

ஏக்கம் சுமந்தஉள்ளம் 
தாக்கங்களில் மூழ்கும் 

காலச் சுழற்ச்சி வேகம் 
கற்பனைகளை ஜனித்து 
ஆசைக் கோட்டைக்கு
அத்திவாரமிடும்

ஏழ்மை வாழ்வுத் தீயில்
இளமைத் தண்ணீர்
வேகும்


நாதியற்ற தனிமை
நரகக் கோலம்
பூணம்


கனவுவேர் அருந்தே
கன்னிக் கொடி
தள்ளாடும்


பெண்மைப் பூவின் அதிரம்
மண்ணுக்கே -நல 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக