ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

நிலவு சுடுகிறதாம் 
ஏன் ....
பிரமச் சாரிகளோ 
நீங்கள் ...?

அல்லது ...
அக்கினிகளைக் கூட
நிலவென்று
நெருங்கி னீர்களோ ..?

நிலவு
குளிர்மையானது
ஆனால் ....அதை
நேர்மையோடு
நெருங்கும் போது
மட்டும் தான்

ஒ ....புரிகின்றது
நீங்கள்
வரையறை மீறி
நிலவைத் தொட்டு விட்டீர்கள்
போலும்
அந்த்தச் ...
சில நேரங்களில்
நிலவுகளும்
அக்கினியாவதுண்டு
அப்போது -
நிலவு சுடும் தான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக