ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

தேச ராஜ்யத்தின் 
அத்து மீறல்களும் 
ஆர்ப்பாட்டங்களும் 

ஏ ...!தோழனே 
எப்படியும் எதுவும் இருக்கட்டும் !
நாம்
தோளோடு தோள் சேர்வோம்
விரைந்தது வா !


புதிய தலை முறைகளின்
தலையீ டுகள்
புதுயுகம்செத்திட
அனுமதிக்க முடியாது

சாஸ்திரம் பார்க்கும்
சம்பிரதாயங்களில் தான்
இவர்களின் சரித்திரம்

காவிய அந்தசத்தைப் பெற
கல்லறைத் தேடும்
இவர்கள்
கோழைகள்!

நாங்கள்
கல் வெட்டுக் காலத்தின்
வாரிசுகள் அல்ல
நவுயுகத்தின்
புத்திரர்கள்

எங்களைப் பிரிப்பது
தடைகள் அல்ல

தலை முறைகளின்
போலிச்
சாக்கடைக்குள்
அவர்களே விழட்டும்


தோழனே
விரைந்தது வா ..!
நாம்
புது யுகம் படிப்போம் ...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக