ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

புதிய வருடம் பிறந்தது(2013)
மனசு துடித்தழுதது 
மைனியின் மரணத்தோடு ..!

வேதனையை தாங்கினேன் 
வலியானது இதயம் 
சோதித்த உடம்பில் இருதயநோய் 

மருந்தை சொல் 
அதற்கு முன்னர் 
குடிப்பதற்கு தயாராய்யிரு

மரணத்துக்காய்
உறவுகள் அழுததில்லை
ஊர்றவர்களே அழுது கொண்டார்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக