ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

மனமகிழ பிறந்த கவிகளின் சிறப்பால் 
கொடிய வேதனை எதுவும் இல்லையாம்
புண்ணிய உலகினிற் பயின்ற பாவினை 
நன்றியோடு நினைப்பது எமது கடமையே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக