ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

புது வருடம் போகும் வருடம் 
இவற்றுக்குள் இப்படி ஒரு நினைவு 
உடலை விட்டு உயிர் போகும் வரை 
துயரம் யாரை விட்டுப் போகும் ...?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக