ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

கிணற்று நீர் தோன்றிப் பெறுகின்றோம் 

மழை நீர் தோன்ராமல் பெறுகின்றோம் 

யாராவது 

நாம் இவற்றை வைத்து அல்லாஹ்வின் அற்புதத்தை

நினைத்துப் பார்க்கின்றோமா ...?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக