புதன், 17 ஜூலை, 2013புனித -
இஸ்லாத்தின் 
கட்டாயக் கடமைக்காய் ---
நான் -
நோற்று வரும் 
அமல்களின் நன்மைகளை 
இறை பக்தியினால்
அதிகரிக்கின்றேன் !

என் -
இனிய மார்கத்தின்
கடமைகளின் கரங்களுக்கு
ஐந்து விரல்கள் !

எங்கள் -
ஹிஜ்ரி வரலாற்றுக்கு
1434 ஆண்டுகள் !

இந்த -யுகங்களுக்குள்
நம் -
உயிர் மூச்சுக்களில்
எத்தனை சுவாசங்கள் !
இமைகளின் துடிப்புக்கள் !!
உதடுகளின் சிரிப்புக்கள் !!!
நாவுகளின் பேச்சுக்கள் !!!!
பாதங்களின் நகர்வுகள் !!!!!
கரங்களின் தடவல்கள் !!1!!!
இத்தியாதி இத்தியாதி !!!!!!!

பரிமாறப் பட்டுள்ளன..........................!

எல்லாமே
மனித உணர்வுக்குள்
புதையலாகிப் போயின!
அல்லாஹ்வின் அற்புதங்களால் !

மனங்களினால் மட்டுமல்ல
செயல்களினால் கூட
வாழ் நாள் முழுதும்
தடவிக்கொள்ளும் ரம்ளானை
பக்தியுடன் -
நோக்க முடியாத
பரிதாப நிலை
உலகில்
வாழும் வரையில் தானே ?

இவ்வுலகில்
நன்மைகளை விட
தீமைகளில் தான்
அதிகமதிகமாய்
நாம் நம்
பாவங்களை
அதிகரித்து வருகின்றோம்.

இன்னும் இன்னும்
எத்தனை -
இருள் காலங்களுக்குள்
பாவச் செயல்களில்
பயணம் செய்வது !\?

.மனித ஆத்மாக்களே ....!

இவ்வுலகம் போலியானது !!

எப்படி பிறந்து வந்தோம்
எதை -
எப்படி கொண்டு செல்வோம் ?

மண்ணிலே பிறந்த
நாம் -
மண்ணுக்கே சொந்தம் !

இந்த உலகம்
யாருக்கும்
சொந்தமல்ல !
அடக்ககஸ்தளம் கூட

ஒரு போலி வாழ்கைக்காய்
வாழ்ந்து வருகின்றோம் !

சொந்தமில்லா உயிருக்காய்
உரிமையில்லா உடலுக்காய் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக