வியாழன், 25 ஜூலை, 2013அரை நிர்வாண அறிவை யர்க்கு
அழகோ மானம் தேய் வதற்கு
நற்குண மில்லா வஞ்சகர்க்கும்
நலமே யாக நீ விளக்கு !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக