வியாழன், 25 ஜூலை, 2013



கற்பை விற்கும் கன்னி யர்க்குக்
கடமை தவறும் ஆட வர்க்கு
நற்குண மில்லா வஞ் சகர்க்கும்
நலமே யாக நீ விளக்கு !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக