சனி, 17 நவம்பர், 2012

பெண் என்பவள் உலகத்துக் கண்ணாடி 
உடையாது காப்பது நேயம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக