வியாழன், 8 நவம்பர், 2012

சகி 

உன் இதயத்தை 

நான் காயப் ப்படுத்தமாட்டேன் 

ஏன் தெரியமா

அதற்குள் இருப்பது

நான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக