சனி, 17 நவம்பர், 2012

ஆசான் என்போர் உயிரின் நாடி 
நேசித்து நிழல் பெறு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக