சனி, 17 நவம்பர், 2012

மண்ணிலே இஸ்லாமெனும் எங்கள் 
மாமறை /அருள்மறை /வளர்த்த செம்மல் 
அண்ணலார் நபியை நாமும் -இங்கு 
அனுதினமும் நினைத்து வாழ்வோம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக