சனி, 17 நவம்பர், 2012

பெரியவரை மதித்து கண்ணியமாய் வாழும் 
இதயம் கண்டு விழி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக