சனி, 17 நவம்பர், 2012

உடம்பை மறைத்து பேணிக் காத்தல் 
பெண்ணுக்கு நிகராம் பெறுமை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக