சனி, 17 நவம்பர், 2012

மாதர் தம்மை ஏய்போர் -இந்த 
மண்ணில் பலருண்டு -தூய
காதல் பூவைக் கசக்கும் தீயோர் 
கருகும் நிலை யுன்டு ..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக