ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2012

உன் அன்பு 
என்னுடலில 
ஓடுகின்ற குருதித் துளி இதயத்துக்குள் துடிக்கும் உணர்வு
பாசம்
உனக்குள் இருக்கும் உறவு
நட்பு


சகீ !
எனக்கு நீ வேண்டும்
உனக்கு நான் வேண்டும்

சரி… நம்முடைய
தாய் மண்ணின் பிரசவம்
எம் மண்ணின் உறவு
எப்படிப்பட்டது ......?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக