வியாழன், 8 நவம்பர், 2012

சகீ 
இதயப் பூவுக்கு மணமாக 
சுவாசப் பூமிக்கு நீராக
அன்புக்கு வேராக 
எனக்கு உயிராக வா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக