திங்கள், 5 ஆகஸ்ட், 2013
பெண் ணெழுத் தாளர் தம்மின் 

பேற்றினை மதிக்க வேண்டும் 

புண்படா நிலையில் பண்பு 

பொலிந் துற வாட வேண்டும் ..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக