திங்கள், 5 ஆகஸ்ட், 2013
சொத்து சுகம் தேடிப் பெண் 

தொல்ரித்துப் பாடாமல் 

சத்தியத்தின் குரல் தொனிக்க 

சகா கவி படைப்பேன் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக