வியாழன், 15 ஆகஸ்ட், 2013

பெண்கள் உலகின் கண்கள் .............!

 உலக முகத்திற்குக் 
கோடி கோடியாக்  கண்கள்!
இன்றேல் -
உலகம் விழித்திருக்க 
முடியாது  !
ஒளி பிறந்திருக்க முடியாது !

பெண்கள் என்னும்
இந்தக் கண்கள் இன்றேல் 
பூமி கூட 
ஒரு -
 அக்கினிப் பிழம்பாயிருக்கும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக