வியாழன், 15 ஆகஸ்ட், 2013

புரிந்ததுணர்வற்ற வாழ்க்கைதாய்மையின் அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டு 
உரிமையின்றி விவாதிக்கப் படுகின்றது 
புரிந்ததுணர்வற்ற  வாழ்க்கை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக